Els coordinadors de cicle són els transmissors de la informació entre l’equip directiu i el grup de mestres adscrits a cada cicle.

Coordinadora d’Educacio Infantil: Gemma Llach

Coordinadora de Cicle Inicial: Teresa Tomàs

Coordinador de Cicle Mitjà: Anna Marcé

Coordinador de Cicle Superior: Lídia Pujol

L’equip de Coordinació es reuneix els dijous d'11 a 12h juntament amb l’equip directiu.

En aquest equip es treballen els aspectes pedagògics i organitzatius més rellevants de la nostra escola i es donen les informacions necessàries per a que arribin a la resta de professorat.

També es redacten els documents, plans i projectes que identifiquen al nostre centre.

Els dilluns de 12 a 13h l’equip de mestres es reuneix per cicles.