EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Cabezas
Cap d’Estudis: Marc Bellapart
Secretària: Lídia Menchon

EDUCACIÓ INFANTIL

P3A: 

P3B: 

P4A: 

P4B: 

P5A: 

P5B: 

Psicomotricitat i Música: 

Anglès: 

Coordinació Educació Infantil: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: 
1r B:

2n A: 
2n B: 
2n C: 

Coordinació Cicle Inicial: 

3r A:
3r B: 
3r C: 

4t A:
4t B: 
4t C: 

Coordinació Cicle Mitjà:

5è A: 
5è B: 
5è C: 

6è A: 
6è B: 
6è C: 

Coordinació Cicle Superior: 

ESPECIALITATS:

Educació Física:

Educació Musical: 

Llengua Estrangera: 

Arts & Crafts:

Science: 

Religió i Educació emocional:  

MALL: 

ALP: 

Educació Especial: 

COORDINACIONS:

Coordinació TAC: 

Coordinació Riscos Laborals: 

Coordinació LIC: 

ALTRES PROFESSIONALS:

CREDAG: 

Vetlladora: 

EAP:

Serveis Socials: 

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Conserge: 

Administrativa: