EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Cabezas
Cap d’Estudis: Marc Bellapart
Secretària: Lídia Menchon

EDUCACIÓ INFANTIL

P3A: Sílvia Ereza

P3B: Susana Ropero

P4A: Isabel Colomé

P4B: Gemma Llach

P5A: Virtu Ropero

P5B: Roser Prunell

Psicomotricitat i Música: Cristina Sàbat

Anglès: Laia Berloso

Coordinació Educació Infantil: Gemma Llach

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Mª Carme Fàbrega
1r B: Mª José Ropero


2n A: Teresa Tomàs
2n B: Maite Sabater / Toni Moreno
2n C: Marta Rigau

Coordinació Cicle Inicial: Teresa Tomàs

3r A: Carina Carreras / Ariadna Cordones
3r B: Pilar Moreno
3r C: Anna Marcé

4t A: Mónica Carmona
4t B: Mª Àngels Plana
4t C: Teresa Prunell

Coordinació Cicle Mitjà: Anna Marcé

5è A: Anna Rodríguez
5è B: Javi Monío
5è C: Irene Moratal

6è A: Josep Talens
6è B: Cristina Sansó
6è C: Joan Frigola

Coordinació Cicle Superior: Lídia Pujol

ESPECIALITATS:

Educació Física: Neus Oliver, Lídia Menchon, Toni moreno

Educació Musical: Josep Talens, Carme Quintana, Mónica Carmona,

Llengua Estrangera: Rosa Aymerich, Oti Gómez, Javi Monío, Laia Berloso, Nelly Barczi

Arts & Crafts: Anna Rodríguez, Maria Cabezas, Lídia Pujol, Ariadna Cordones, Anna Marcé, Maite Sabater

Science: Lídia Pujol

Religió i Educació emocional:  Sole Tarifa, Aurora Pacheco

MALL: Mónica Garcia

ALP: Sílvia Sancho

Educació Especial: Sònia Subils

COORDINACIONS:

Coordinació TAC:  Javi Monío

Coordinació Riscos Laborals: Sílvia Sancho

Coordinació LIC: Teresa Prunell

ALTRES PROFESSIONALS:

CREDAG: Mari Torres, Anna Casals, Carolina Creixans

Vetlladora: Montse Soria

TEI: Olga Garcia

EAP: Eva Travesset

Serveis Socials: Ramon de la Cueva

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Conserge: Joan Castro

Administrativa: Cristina Cañizares