Benvolguts/es,

Us facilitem un seguit de documents referent als llibres i materials per al proper curs 2019/20:

- Material de P3

- Material de P4

- Material de P5

- Material i llibres 1r

- Material i llibres 2n

- Material i llibres 3r

- Material i llibres 4t

- Material i llibres 5è

- Material i llibres 6è

- Full alta socis AFA

- Informació venda de llibres online

 

També us recordem que cal fer l'ingrés al següent número de compte:

ES28 0081 5393 4600 0113 1419

Concepte: NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE I CURS

Cal entregar el resguard de pagament al tutor/a de l'alumne/a.