During the confinement many museums have to adapt to the new situation. These museums have offered different activities to enjoy art from home,

for example Getty Museum (Los Angeles) or Rijksmuseum (Amsterdam) challenged people to reproduce famous paintings with material we’ve got at home.

 

Cicle Superior’s teachers and students accepted this challenge. We’ve been models for great artists, from Salvador Dalí to Edvard Munch among many other artists.

 

Look what amazing videos and paintings we’ve created!

 

5th level

 

 

6th level

 

CS Teachers

 

Durant el confinament han sigut molts els museus que s’han hagut d’adaptar a la nova situació. Aquests museus han ofert diferents activitats per continuar gaudint de l’art des de casa, és el cas del Museu Getty (Los Angeles) o el Rijksmuseum (Amsterdam) que van proposar el repte de reproduir quadres famosos amb material del que disposem a casa.

 

Els mestres i els alumnes de Cicle Superior també ens vam afegir a la proposta. Hem fet de models per a grans artistes, des de Salvador Dalí, a Edvard Munch passant per molts altres.

 

Mireu quins videos i quins quadres més bonics que hem fet!

Mestres Cicle Superior