A l’escola estem intentant tenir més cura del medi ambient, i una de les coses més senzilles que podem fer és reduir el plàstic d’un sol ús.

És per això, que a l’hora d’Arts &Crafts hem realitzat el nostre propi embolcall reutilitzable per a l’esmorzar. Ens ha agradat molt fer-ho i ha estat ben fàcil. Sovint les petites accions són poderoses.

Podeu veure algunes imatges aquí

Our school is trying to be more eco-friendly, one of the easiest things we can do is to reduce the single-use plastic. That’s why, in Arts & Crafts lessons we’ve created our own reusable sandwich wrap for our breakfast.  We’ve loved this activity and it’s been very easy. Small actions are powerful.

You can find some pictures here.