Espais

Els espais de grups flexibles permeten treballar amb grups reduïts d’alumnes. Es sol treballar el càlcul mental, la comprensió lectora...També es fan altres àrees com són la religió.

Espais

Aquesta aula la trobem en l’edifici d’educació infantil i és l’espai on els més petits gaudeixen de les sessions de psicomotricitat. Val a dir, que hi assiteixen en grups reduïts de mitjos grups.

Espais

Totes les aules disposen de pissarra digital i pissarra blanca. Aquestes aules estan adaptades per a grups d’uns vint-i-cinc alumnes.

Espais

Espais especials per a logopedia.

Espais

La nostra escola disposa d’una aula de música amb diferents instruments i un piano que ens van regalar els Reis de l'AMPA.

Espais

 

Disposem d’una biblioteca amb una dotació força extensa de llibres i de material de consulta.
També disposa de quatre ordinadors per poder fer consultes per Internet.
L’encarregada del PuntEdu dinamitza les activitats de biblioteca i també el servei de préstec els dimarts i dijous.

Espais

Els espais d’educació especial estan destinats a donar un suport a aquells alumnes que presenten alguna dificultat en el seguiment dels aprenentatges.

A l’escola també disposem d’una Unitat de Suport d’Educació Especial (USEE) amb material específic per als alumnes de dèficit auditiu.

Espais

Disposem de dues aules d’informàtica: una per educació infantil i l’altra per educació primària.

Els alumnes assisteixen a les sessions en grups reduïts de mitjos grups.

Espais

El pati d’infantil disposa d’una sorrera i diferents jocs de pati com casetes, jocs d'equilibri, jocs dibuixats a terra...

És un espai molt acollidor i agradable pels alumnes més petits de l’escola.

La col·locació d’un toldo/marquesina en la zona de la sorrera per a fer ombra ha aportat més personalitat i ha permès fer un ús adient d'aquest espai a les èpoques més caloroses.

Espais

El gimnàs és un espai tancat en el qual els nostres alumnes practiquen, sobretot, l’àrea educació física. També és una sala d’actes amb un escenari en el qual es poden fer representacions teatrals i altres actes.

Espais

Tenim una aula d’anglès i també una aula de conversa d’anglès. L’aula d’anglès disposa de material específic per a aquesta matèria per tal de treballar totes la habilitats lingüístiques de la llengua estrangera. A la nostra escola tenim una Auxiliar de Conversa que col·labora en les activitats a nivell oral.

Espais

El pati de primària està format per dues pistes multiesportives on practicar diferents esports i jugar lliurement, un espai cobert i dos porxos. El curs passat es va inaugurar un espai amb sorrera i jocs de pati pels més petits. També s'ha instal·lat gespa artificial en un dels extrems del pati i bancs i taules perquè els més grans puguin gaudir d'un moment de lectura o de conversa amb els companys. Els espais coberts permeten que, en cas de pluja, els alumnes puguin gaudir igualment de les estones d’esbarjo. Dues taules de tenis taula completen el nostre gran pati.