L'escola es troba situada al barri de Taialà.
Es defineix com una escola pública, catalana, activa, integradora, pluralista, participativa, de convivència i respectuosa amb l'entorn social i natural.
Es proposa uns objectius finals amb els alumnes perquè siguin tolerants, amb sentit crític, capaços de formular opinions pròpies, valorant la part positiva i la negativa de les situacions.

Què han de saber els nens i les nenes?
• Expressar-se i comprendre correctament de forma oral i escrita.
• Saber aplicar els conceptes matemàtics a la vida real.
• Tenir un coneixement bàsic del medi natural social.

A les famílies es demana una col·laboració adequada i responsable, que afavoreixi una actitud respectuosa, d'acceptació i valoració positiva de l'escola i el mestre, que promogui la comunicació pares - escola per aconseguir una actitud tolerant, comprensiva i solidària entre tots els membres de la comunitat escolar.

Idioma estranger: anglès.
Servei de menjador amb cuina pròpia.
Centre vinculat a l'IES Carles Rahola.

L'Associació de Mares i Pares d'alumnes (AMPA) col·labora estretament amb el centre, per tal de garantir el correcte funcionament del procés educatiu dels alumnes, i també participant en la millora del serveis generals de l'escola. Alhora és qui organitza i coordina totes les activitats extraescolars.

 

Visita virtual