És una metodologia de treball que fomenta el model d’aprendre a aprendre, parteix dels interessos dels nens i nenes, dels seus coneixements previs, fomenta l’experimentació, l’esperit científic i la creativitat dels alumnes, a la vegada que millora la seva motivació.

Els infants construeixen aprenentatges en interacció amb el medi de forma integradora, global i significativa.

A Educació Infantil, generalment, el projecte que realitzem és sobre el nom que tenim de la classe, (tot i que sempre pot sorgir algun altre tema que engresca i motiva als nens i nenes).

És una metodologia on fem hipòtesis, ens plantegem qüestions que després amb el material recollit entre tots ens serveix i ajuda per esbrinar i donar solució a totes les preguntes que ens van sortint.