Els coordinadors de cicle són els transmissors de la informació entre l’equip directiu i el grup de mestres adscrits a cada cicle.

Coordinadora d’Educacio Infantil: Cristina Sàbat

Coordinadora de Cicle Inicial: Carme Quintana

Coordinadora de Cicle Mitjà: Lídia Menchón

Coordinadora de Cicle Superior: Raquel Bat-Llosera

L’equip de Coordinació es reuneix els dijous d'11 a 12h juntament amb l’equip directiu.

En aquest equip es treballen els aspectes pedagògics i organitzatius més rellevants de la nostra escola i es donen les informacions necessàries per a que arribin a la resta de professorat. També es redacten els documents, plans i projectes que identifiquen al nostre centre.

Els dimarts de 12 a 13h l’equip de mestres es reuneix per cicles.