EQUIP DIRECTIU

Directora: Maria Cabezas
Cap d’Estudis: Marc Bellapart
Secretària: Lídia Menchon

EDUCACIÓ INFANTIL

P3A: Maite Catell

P3B: Gemma Llach

P4A: Virtu Ropero

P4B: Edna Valenzuela

P5A: Sílvia Ereza

P5B: Susapa Ropero

Psicomotricitat: Cristina Sàbat

Música: Mònica Carmona

Anglès: Laia Berloso

Coordinació Educació Infantil: Maite Castell

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A: Teresa Tomàs 
1r B: Maite Sabater
1r C: Marta Rigau

2n A: Isabel Colomé
2n B: Pilar Moreno
2n C: Mònica Carmona

Coordinació Cicle Inicial: Teresa Tomàs

3t A: Marta Ramió
3t B: Elena Dominguez
3t C: M. Teresa Prunell

4r A: Carina Carreras
4r B: M.Àngels Plana 
4r C: Anna Marcé

Coordinació Cicle Mitjà: Marta Ramió

5è A: Josep Talens
5è B: Cristina Sansó
5è C: Joan Frigola 

6è A: Marc Bellapart i Anna Rodríguez
6è B: Irene Moratal
6è C: Javi Monío

Coordinació Cicle Superior: Lídia Pujol

ESPECIALITATS:

Educació Física: Neus Oliver - Lídia Menchón - Lorena Matabosch

Educació Musical: Carme Quintana - Josep Talens - Mónica Carmona

Llengua Estrangera: Oti Gómez - Rosa Aymerich - Javi Monío - Anna Rodríguez - Anna Vigas - Laia Berloso

Arts & Crafts: Maria Cabezas - Maite Sabater - M. Teresa Prunell - Marta Ramió - Anna Marcé - Anna Rodríguez - Jordi Ramió - Elena Domínguez

Science: Lídia Pujol

Religió i Educació emocional: Sole Tarifa - Aurora Pacheco 

MALL: Mónica Garcia

ALP: Sílvia Sancho

Educació Especial: Gemma Tenas - Élia Bonmatí

COORDINACIONS:

Coordinació TAC: Javi Monío

Coordinació Riscos Laborals: Sílvia Sancho

Coordinació LIC: M.Teresa Prunell

ALTRES PROFESSIONALS:

CREDAG: Mari Torres - Anna Casals

Vetlladora: Montse Soria

EAP: Eva Travesset

Serveis Socials: Ramon de la Cueva

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Conserge: Joan Castro

Administrativa: Pepi Fructuoso